HUR UTVECKLAS ACNE

och när?

Acne debuterar vanligen i 10-13 års åldern. Vid 16-19 är den som mest uttalad och mellan 18-25 är den på tillbakagång genom kroppens egen läkning. Acne har således ett mycket långt förlopp tidsmässigt och kräver tålamod vid behandling. Man räknar i genomsnitt minst 8-12 månader vid behandling innan man ser effekt/resultat. Men i relation till hur ”lång sjukdom” acne är, är 8-12 månader relativt kort tid. Förbättringarna kommer gradvis.

Acne är en hudsjukdom som är mycket påfrestande, inte minst då den oftast är smärtsam. Acne verkar även mycket påfrestande på det psykologiska och kan orsaka sociala begränsningar.

Acneutveckling