VAD ÄR ACNE?

Woman Spots

Kännetecken

Acne är en patologisk hudförändring som beroende på omfattning kännetecknas av olika symptom. Vanligen känns huden fet med synliga pormaskar och/eller inkapslingar. Acne utvecklar lätt inflammationer som kan vara allt från mindre röda hudknottror till större varbölder.

Acne är en inflammation av den gemensamma utförselgången för hårfollikel och talgkörtel. Talget är en blandning av fett, svett och bakterier.

Acne är troligtvis den vanligaste hudsjukdomen, uppskattningsvis besväras 85% i åldrarna 12-24 år. Det är i sig ingen allvarlig hudsjukdom men kan resultera i ojämn hudstruktur och permanent ärrbildning. Vad som dock bör noteras är att acne kan ge djupa psykosociala begränsningar i redan emotionellt påfrestande ungdomsår med psykologisk förvirring.

Vad orsakar acne?

Acne orsakas av en rad olika abnorma tillstånd i huden. Överproduktion av talg, onormal förhorning i talgkörtelns utförselgång, bakterier och inflammationer.

  • Överproduktion av talg

    Detta orsakas vanligen av det manliga hormonet. Det enzym som frigörs (5-alfa enzymet) stimulerar talgkörtlarna att öka sin produktion, vilket ger ökad mängd PBA-bakterier. Ökad mängd bakterier frigör ämne som ger fria syreradikaler som i sin tur orsakar ett inflammatoriskt tillstång. När talgproduktionen ökar bildas även fria fettsyror som även de orsakar inflammationer.

  • Onormal förhorning

    5-alfa enzymet gör att cellerna i talgkörtelutförselgången bildar för mycket keratin. Ett förhornat ämne som gör att utförselgången täpps till och pormaskar bildas. Talkörteln fortsätter producera talg och eftersom utförselgången är tilltäppt växer pormasken och till slut kollapsar talgkörteln och talg med bakterierna sprids och ger inflammationer. Är pormasken svart är talget oxiderat.

  • Bakterier och inflammation

    De bakterier som orsakar acne är bl.a. Propionebacterium acnes (PBA), Pytirosporum Ovale och Staphyloccoccus epedermidis. Bakterierna (speciellt PBA) finns även i normal hud men är överrepresenterat i den acnebenägna huden.